FANDOM


Pridi Panomyong (Scholar)
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อแรกเกิด
เกิด 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443
เวลาเกิด
สถานที่เกิด ไทย ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตาย 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
เวลาตาย
สถานที่ตาย ฝรั่งเศส กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
อนุสาวรีย์
สถานที่ฝังศพ
สัญชาติ Flag of Thailand.svg ไทย
เชื้อชาติ
ศาสนา พุทธ
ฉายา
เว็บไซต์
ชีวิตและครอบครัว
บิดา เสียง พนมยงค์
มารดา ลูกจันทน์ พนมยงค์
พี่น้อง
เป็นบุตรลำดับที่
คบหาดูใจกับ
คู่สมรส ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์
บุตรธิดา

ศาสตราจารย์ [1]ดร. ปรีดี พนมยงค์ หรือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (11 พฤษภาคม พ.ศ. 24432 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เป็นหนึ่งในขบวนการเสรีไทย เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเคยได้รับการยกย่องเป็นรัฐบุรษ

อ้างอิง Edit

  1. อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, เรียกข้อมูลวันที่ 25 เม.ย. 2555


ก่อนหน้า:
ควง อภัยวงศ์
2leftarrow นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
(24 มีนาคม พ.ศ. 248923 สิงหาคม พ.ศ. 2489)
2rightarrow ถัดไป:
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)