FANDOM


ประชาสังเคราะห์คือสิ่งที่เก็บความรู้ภายใต้สารานุกรม ที่ทุกคนที่มีจิตวิญญาณที่จะสร้างสรรค์บทความ มาร่วมเติมเต็มความรู้ให้ครบทุกอย่าง เพราะฉะนั้น เราจะต้องควรทราบก่อนว่า สิ่งใดที่ไม่ใช่ประชาสังเคราะห์

ประชาสังเคราะห์ คือแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้จากทุกฐานะ ทุกวงการ และไม่แบ่งชนชั่นหรือเงื่อนไขใดๆ เว็บไซต์นี้สร้างในประเทศไทย แต่เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์วิเกีย ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย กฎหมายอินเทอร์เน็ตไทยจะไม่มีผลบังคับโดยตรงกับเนื้อหาใดๆทั้งสิ้น โดยจะขึ้นตรงกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ประชาสังเคราะห์คืออะไร Edit

ประชาสังเคราะห์ คือ สารานุกรมเสรีแบบต่อยอด ที่คุณสามารถอ่าน-แก้-เขียน (REW) ได้ โดยทั้งนี้ นโยบายและกฎระเบียบจะต่างจากวิกิพีเดียภาษาไทยมาก สามารถดูภาพรวมได้ที่หน้านโยบาย

ประชาสังเคราะห์ควรมีอะไร Edit

ประชาสังเคราะห์มีไว้สำหรับสารานุกรม ที่มีเนื้อหาที่คลอบคลุมยิ่งกว่าเดิม ซึ่งเราขอยืนยันว่า เราไม่ใช่คู่แข่งกับสารานุกรมอื่นใดในประเทศไทยหรือสารานุกรมภาษาไทย เช่น วิกิพีเดีย สนุก! พีเดีย คลังปัญญาไทย เป็นต้น แต่เรามีนโยบายที่ง่าย กระชับ และเข้าใจยิ่งขึ้น

ลองตรวจสอบดูว่าอะไรที่มิใช่ประชาสังเคราะห์Edit

 • ถ้างานเขียนของคุณ ไม่ต้องการให้คนอื่นแก้ไข อย่าส่งเข้ามาที่นี่
 • หรือแม้แต่บทละคร สคริปต์รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อสอบ ก็อย่าส่งมาที่นี่เช่นกัน
 • นอกจากที่คุณจะเขียนที่ประชาสังเคราะห์แล้ว ยังจะเขียนได้อีกที่ วิกิพีเดีย (นโยบายและระเบียบจะเข้มงวดกว่าประชาสังเคราะห์)
 • ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ เขียนได้ที่ ทีอีเอ็มดีบี
 • โลโก้ วิวัฒนาการของสัญลักษณ์ โลโก้ต่างๆ รวบรวมได้ที่ วิกิโลโก้
 • ข้อมูลบุคคล อาชีพ วันเกิด ตำแหน่ง เขียนได้ที่ มนุษยสนเทศ
 • คำนิยามศัพท์ พจนานุกรม พจนานุกรมหลายภาษา คำแสลง เขียนได้ที่ วิกิพจนานุกรม
 • งานที่เป็นต้นฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กาพย์ กลอน รวบรวมได้ที่ วิกิซอร์ซ
 • คำคม รวบรวมได้ที่ วิกิคำคม
 • เรื่องราวไร้สาระ เรื่องแต่ง หรือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เขียนได้ที่ ไร้สาระนุกรม

โครงการภายนอกอื่นๆEdit

 • คู่มือแนะนำการท่องเที่ยว เขียนได้ที่ WikiTravel
 • นิยายหรือวรรณกรรมต่างๆ สามารถร่วมกันเขียนได้ที่เว็บวิกิซิตี Wikicity

นอกจากนี้ สิ่งที่มิใช่ประชาสังเคราะห์Edit

รูปแบบการเขียน Edit

ประชาสังเคราะห์มิใช่สารานุกรมที่เป็นรูปเล่ม Edit

ประชาสังเคราะห์มิใช่สารานุกรมที่เป็นรูปเล่ม แต่เป็นโครงการสารานุกรมดิจิทัล นอกเหนือไปจากการพิสูจน์ยืนยันได้และประเด็นอื่นที่เสนอในหน้านี้ ไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติถึงจำนวนหัวเรื่องที่สามารถมีได้ในประชาสังเคราะห์ หรือปริมาณเนื้อหาทั้งหมด อย่างไรก็ดี มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง "สิ่งที่สามารถกระทำได้" กับ "สิ่งที่ควรกระทำ" ซึ่งได้อธิบายในส่วน เนื้อหา ด้านล่าง และที่สำคัญ นโยบายนี้มิใช่ทางผ่านเสรีสำหรับเพิ่มเนื้อหา บทความจะต้องเป็นไปตามนโยบายด้านเนื้อหาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ได้กล่าวถึงในระเบียบของประชาสังเคราะห์

การรักษาให้บทความมีขนาดที่สมเหตุสมผลนั้นสำคัญต่อการเข้าถึงประชาสังเคราะห์บทความหนึ่ง ๆ ที่มีขนาดใหญ่มากมีผลกระทบต่อเวลาดาวน์โหลดหน้าโดยตรง บทความเช่นนั้นควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทความย่อย แล้วสรุปเนื้อหาไว้ในหน้าเดิม บางหัวเรื่องมีการกล่าวถึงในสารานุกรมรูปเล่มเพียงสั้นๆ และไม่มีการอัปเดต แต่เราสามารถเพิ่มข้อมูล ใส่ลิงก์ไปยังเว็บอื่น และอัปเดตได้เร็วกว่า สำหรับด้านอื่นซึ่งประชาสังเคราะห์แตกต่างจากสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นรูปเล่ม ดูเพิ่มที่ คู่มือในการเขียน

ประชาสังเคราะห์ต้องเขียนด้วยภาษาไทย Edit

ประชาสังเคราะห์เขียนด้วยภาษาไทยเท่านั้น และไม่รับเนื้อหาที่เป็นภาษาอื่นล้วน ถ้านำเนื้อหามาจากประชาสังเคราะห์ภาษาอื่น กรุณาแปลเป็นภาษาไทยที่อ่านเข้าใจได้ ไม่ควรคัดลอกเนื้อหาภาษาอื่นทิ้งไว้เพราะอาจไม่มีผู้เขียนต่อ มิฉะนั้นเนื้อหาจะถูกลบทันทีที่พบ

เนื้อหา Edit

ประชาสังเคราะห์มิใช่หนังสือEdit

ประชาสังเคราะห์มิใช่หนังสือหรือสารานุกรมที่เป็นรูปเล่ม ดังนั้นประชาสังเคราะห์จึงไม่มีขนาดที่ตายตัวของหัวข้อ กล่าวคือ ประชาสังเคราะห์สามารถขยายขนาดไปได้เรื่อย ๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่เสมอ

ประชาสังเคราะห์มิใช่ห้องสนทนาEdit

การพูดคุยในประชาสังเคราะห์มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาบทความ มิใช่การพูดคุยเล่นๆ หากคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ ขอให้ใช้หน้าอภิปรายของแต่ละบทความ กรุณาอย่าพูดคุยลงในบทความ

ประชาสังเคราะห์มิใช่พื้นที่โฆษณาหรือแท่นปราศรัยEdit

ประชาสังเคราะห์ ไม่ใช่แท่นปราศรัย เวทีโต้วาที หรือเครื่องมือสำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื้อหาบทความจะต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้:

 1. การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการสรรหาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุน แก้ต่าง ชักจูง พยายามเปลี่ยนความคิด ชวนเชื่อ โน้มน้าว แนวความคิดใดแนวความคิดหนึ่งทางธุรกิจ การเมือง ลัทธิหรือศาสนา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื้อหาประเภทนี้จะสามารถมีได้ก็ต่อเมื่อเป็นสาระสำคัญของบทความ และตั้งใจที่จะนำเสนอในมุมมองที่เป็นกลาง คุณสามารถสร้างบล็อกบนเว็บไซต์อื่นเพื่อแสดงมุมมองของคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ หากกรณีที่คุณประกาศสมัครงาน หรือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในหน้าบทความหรือหน้าอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับบทความหรือประชาสังเคราะห์ จะถูกลบทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 2. การวิพากษ์วิจารณ์ เราไม่ใช่สื่อกลางสำหรับการแสดงความคิดเห็นของคุณเอง บทความต่าง ๆ จะต้องมีความสมดุลกันระหว่างการอ้างถึงการวิพากษ์วิจารณ์จากแหล่งอื่นและทัศนคติข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผลด้วยมุมมองที่เป็นกลาง
 3. การแนะนำตัวเองและอัตชีวประวัติ คุณจะสามารถเขียนบทความเกี่ยวกับตัวเองในประชาสังเคราะห์ โดยที่จะต้องรู้ว่า ต้องมีชื่อเสียงมาจากไหน อาชีพอะไร รวมไปถึงการเชื่อมโยงและการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นที่คุณเขียนหรือสร้างขึ้นเอง โปรดกรุณาศึกษาบทความชีวประวัติ]ก่อน และโปรดจำไว้ว่า ถ้าคุณเป็นคนสำคัญระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น วันหนึ่งจะมีคนมาเขียนเรื่องราวของคุณเอง โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียน และเรามิใช่สื่อกลางสำหรับเพิ่มความนิยมหรือความชอบแต่อย่างใด
 4. การโฆษณา บทความที่เกี่ยวกับบริษัทและสินค้าสามารถเขียนได้ในมุมมองที่เป็นกลาง โดยอาจเป็นการกล่าวถึงภาพรวม สามารถพิสูจน์ยืนยันได้จากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม คือไม่ใช่ตัวบริษัทหรือตัวสินค้าเองหรือตัวผู้เขียนบทความ และไม่ใช่การโน้มน้าวเพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจ เช่นเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ และโปรดทราบว่าประชาสังเคราะห์ มิได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทใด ๆ ที่ปรากฏในสารานุกรม สำหรับกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดภาพหรือวิดีโอที่เข้าข่ายการโฆษณา จะถูกลบทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบกับผู้ใช้เป็นการล่วงหน้า

ประชาสังเคราะห์มิใช่แหล่งข้อมูลสำรองEdit

เราไม่ใช่แหล่งเก็บข้อมูลสำรอง หรือที่เก็บสะสมการเชื่อมโยง รูปภาพ หรือแฟ้มสื่ออื่น ๆ ทุกบทความจะไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้ด้วย:

 1. แหล่งรวบรวมการเชื่อมโยงภายนอก หรือสมุดรายชื่อทางอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าแต่ละบทความ จะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกก็ตาม แต่การรวมลิงก์ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของประชาสังเคราะห์
 2. แหล่งรวบรวมการเชื่อมโยงภายใน ยกเว้นการแก้ความกำกวมสำหรับชื่อบทความที่คล้ายกัน และดัชนีรายชื่อของบทความที่เป็นองค์ประกอบของบทความหลักบทความอื่น
 3. งานเขียนที่ไม่ต้องการให้ถูกแก้ไข ตัวอย่างเช่น หนังสือทั้งเล่ม ซอร์สโค้ดต้นฉบับ เอกสารทางประวัติศาสตร์ จดหมาย ตัวบทกฎหมาย สุนทรพจน์ เนื้อเพลง บทกลอน หรือสิ่งอื่นใดที่มีประโยชน์เฉพาะเพื่อการนำเสนอในรูปแบบที่ไม่ต้องการให้ถูกแก้ไข เนื่องจากประชาสังเคราะห์ เปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกันแก้ไขและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถเขียนได้ที่ วิกิซอร์ซ สำหรับเนื้อเพลงให้ไปเขียนที่ โครงการสังเคราะห์เพลง
 4. แหล่งรวบรวมภาพถ่าย (แกลเลอรี) หรือแฟ้มสื่ออื่น ๆ ที่ไม่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ในบทความใด ถ้าคุณสนใจที่จะนำเสนอรูปภาพของคุณในบทความ โปรดศึกษานโยบายการใช้ภาพก่อนอัปโหลดภาพใด ๆ และใส่รายละเอียดคำอธิบายของภาพในบริบทของสารานุกรมด้วย สำหรับรูปภาพบุคคลที่รวมภาพนักแสดง ดารา ดาวมหาวิทยาลัย ดาวโรงเรียน หรือฉากละคร ภาพยนตร์ ให้ไปอัปโหลดที่ ตลกโป๊วิกิ

ประชาสังเคราะห์มิใช่เว็บไซต์เก็บข้อมูลส่วนตัวEdit

ประชาสังเคราะห์มิใช่ที่สำหรับสร้างเว็บไซต์ บล็อก หรือวิกิส่วนตัว ถ้าคุณต้องการใช้วิกิเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความร่วมมือในการสร้างสิ่งเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหน้าเว็บเพียงหน้าเดียว ยังมีเว็บไซต์อีกจำนวนมากที่ให้บริการวิกิโฮสติ้ง (มีทั้งฟรีและเสียค่าบริการ) เช่น

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะติดตั้งวิกิบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

ประชาสังเคราะห์ไม่มีการเซ็นเซอร์Edit

ประชาสังเคราะห์อาจมีเนื้อหาที่ผู้อ่านบางส่วนพิจารณาว่าต้องค้านหรือน่ารังเกียจ ประชาสังเคราะห์ไม่อาจรับประกันว่า บทความหรือภาพจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้อ่านทุกคนเสมอ หรือว่าต้องยึดบรรทัดฐานทางสังคมหรือศาสนาทั่วไป

เนื่องจากทุกคนสามารถแก้ไขบทความและการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะแสดงผลทันที จึงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมปรากฏก่อนถูกนำออก โดยปกติเนื้อหาซึ่งไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนจะถูกนำออกอย่างรวดเร็ว เนื้อหาซึ่งตัดสินแล้วว่าละเมิดนโยบายชีวประวัติของประชาสังเคราะห์ หรือละเมิดนโยบายอื่นของประชาสังเคราะห์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุมมองที่เป็นกลาง) หรือกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อันเป็นที่ตั้งของวิเกีย สถานที่หลักของเซิร์ฟเวอร์ประชาสังเคราะห์ จะถูกนำออกเช่นกัน

กระนั้น บางบทความอาจมีภาพ ข้อความหรือลิงก์ ซึ่งบางคนอาจเห็นว่าต้องค้าน เมื่อสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับเนื้อหา การอภิปรายเนื้อหาที่เป็นไปได้ว่าอาจถูกค้านไม่ควรมุ่งไปยังความน่ารังเกียจของมัน หากแต่ว่ามันเป็นภาพ ข้อความหรือลิงก์ที่เหมาะสมหรือไม่ นอกเหนือจากนี้ โดยทั่วไป "การเป็นสาเหตุให้คัดค้าน" มิใช่เหตุผลที่เพียงพอแก่การเพิ่มหรือลบเนื้อหา

ประชาสังเคราะห์จะไม่นำเนื้อหาออกเพียงเพราะข้อบัญญัติภายในขององค์กรที่ห้ามมิให้แสดงสารสนเทศเกี่ยวกับองค์กรนั้นออนไลน์ กฎใด ๆ ที่ห้ามสมาชิกขององค์กร ภราดรภาพ หรือศาสนาใด ๆ แสดงชื่อหรือภาพไม่อาจใช้กับประชาสังเคราะห์ได้ เพราะประชาสังเคราะห์มิใช่สมาชิกขององค์กรเหล่านี้

อื่นๆEdit

 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ที่เอาไว้ปล่อยข่าวลือ ข่าวเท็จ
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ที่ที่สามารถตอบคำถามได้ทุกข้อ (เหมือนแบบเกมเศรษฐี)
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ลูกแก้วทำนายอนาคต
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่แหล่งข้อมูลจิปาถะ
 • ประชาสังเคราะห์ไม่มีบริการจัดหาคู่รัก
 • ประชาสังเคราะห์ไม่มีบริการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่เครือข่ายสังคมออนไลน์

ชุมชนคนสังเคราะห์Edit

 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ที่ที่เอาไว้โต้เถียง
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่สนามรบหรือสนามรัก

และสุดท้าย Edit

ประชาสังเคราะห์มิใช่แหล่งรวบรวมแนวความคิดที่เลวร้าย เราไม่สามารถเตรียมการล่วงหน้าสำหรับแนวความคิดใหม่ ๆ ที่เลวร้ายของผู้แก้ไขที่คอยค้นหาช่องโหว่ของกฎเกณฑ์ ทุกอย่างที่ปรากฏในหน้านี้ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อจัดการเกี่ยวกับแนวความคิดเหล่านั้น ซึ่งเราก็ไม่เคยเตรียมการล่วงหน้ามาก่อนเช่นกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เพียงพอสำหรับการชี้วัดว่าสิ่งใดควรกระทำ ไม่ควรกระทำ หรือห้ามกระทำ

หากคุณสงสัยจะทำอะไรEdit

โปรดถามตัวเองก่อนสิว่า... ผู้อ่านคนหนึ่ง ๆ คาดหวังว่าควรจะพบข้อมูลอะไรบ้างภายใต้หัวข้อเรื่องเดียวกันในลักษณะของสารานุกรม และหากคุณสงสัยว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ กำลังถูกละเมิดหรือไม่ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในบทความ ซึ่งเป็นการแก้ไขธรรมดาทั่วไป
 • การเปลี่ยนชื่อบทความ ซึ่งชื่อบทความเก่าจะกลายเป็นหน้าเปลี่ยนทางไปยังชื่อบทความใหม่
 • การแจ้งลบบทความ ดูเพิ่มที่นโยบายในการลบบทความ
 • การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในหน้านี้ หลังจากได้มีมติอภิปรายให้เป็นความคิดเห็นส่วนใหญ่ หากต้องการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ กรุณาอธิบายให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรืออาจยกตัวอย่างประกอบด้วยได้

ดูเพิ่ม Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki