FANDOM


บทความดีเด่นในประชาสังเคราะห์
บทความดีเด่น เป็นบทความซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นบทความที่ดีที่สุดในประชาสังเคราะห์ จากการพิจารณาคัดเลือกของชาวประชาสังเคราะห์ ก่อนที่จะได้รับการบรรจุในรายชื่อด้านล่างนี้ บทความจะต้องผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเป็นกลาง ความสมบูรณ์ และรูปแบบ ตามหลักเกณฑ์ของบทความดีเด่น หากคุณเห็นว่าบทความใดเหมาะสมจะผ่านการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเสนอชื่อด้านล่าง

ทั้งนี้ บทความดีเด่นจะเป็นตัวอย่างแนวทางการเขียนบทความประชาสังเคราะห์สำหรับผู้เขียนและผู้อ่านในอนาคต หากคุณเห็นว่าบทความยังมีข้อบกพร่อง เราขอให้คุณกล้าแก้ไขบทความนั้น เพื่อรักษาคุณภาพของบทความให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

ปัจจุบัน ประชาสังเคราะห์ภาษาไทยมีบทความดีเด่นทั้งหมด 0 บทความ จากบทความทั้งหมด 96 บทความ หากคุณเห็นว่าบทความใดควรได้รับการปรับปรุงภายหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอีกต่อไป คุณสามารถเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบกพร่องหรือลดระดับของบทความได้

บทความที่ได้รับเลือกเป็นบทความดีเด่นแล้ว จะมีสัญลักษณ์รูปดาวสีทองแดงขนาดเล็ก (Cscr-featured) ประดับไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของบทความ เพื่อระบุแก่ผู้ใช้ทุกคนว่าบทความนั้นเป็นบทความดีเด่น

บทความดีเด่น:

โครงการในเครือ

รายชื่อบทความดีเด่น

ยังไม่มี

 • ตัวหนาและตัวเอียง : บทความประจำไตรมาส
 • ตัวหนา : บทความประจำเดือน
 • ตัวธรรมดา : บทความประจำสัปดาห์

หลักเกณฑ์ของบทความดีเด่น

ดูหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้ที่ ประชาสังเคราะห์:บทความดีเด่นคืออะไร

เนื้อหา

 • เนื้อหาเป็นสารานุกรม
 • เนื้อหามีความเป็นกลาง และไม่เลือกข้างฝ่ายใด
 • เนื้อหาไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • เนื้อหาไม่ใช่งานค้นคว้าต้นฉบับ
 • เนื้อหามีการอ้างอิงแหล่งที่มา
 • เนื้อหามีเสถียรภาพ (ไม่อยู่ภายใต้ "สงครามแก้ไข")
 • เนื้อหาหลักมีความสมบูรณ์ในตัวบทความเอง

ภาพและตาราง

 • บทความควรมีภาพหรือสื่อประกอบเนื้อหา
 • ภาพและสื่อในบทความได้ระบุสัญญาอนุญาตที่เหมาะสม และถูกต้อง
 • รูปแบบตารางจัดได้เหมาะสม และมีการเน้นหัวตาราง

รูปแบบการเขียน

 • ใช้สำนวนที่อ่านเข้าใจ ไวยากรณ์ถูกต้อง และโครงสร้างชัดเจน
 • แบ่งหัวข้อได้เหมาะสมและชัดเจน
หมายเหตุ: บทความที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ มีป้ายแจ้งต้องการปรับปรุงเนื้อหา หรือถูกแจ้งลบจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบทความดีเด่นโดยทันที

เกณฑ์ในการพิจารณา

การพิจารณาบทความดีเด่นนั้น พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้น โดยทุกคนสามารถลงชื่อสนับสนุน คัดค้าน หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุง โดยให้เหตุผลประกอบในการพิจารณาทุกครั้ง โดยการพิจารณาบทความนั้น หากเป็นไปได้ให้พิจารณาบทความ 10 อันดับแรกก่อนแล้วไล่ลงไป บทความที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 
บทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ โดยจะได้รับการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่เสนอชื่อ
อยู่ในระหว่างรอการปรับปรุง 
บทความที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา แต่อยู่ระหว่างการปรับปรุงความสมบูรณ์ของเนื้อหา ถ้าบทความไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับจากวันเริ่มเสนอชื่อ บทความนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็น "บทความที่เคยถูกเสนอชื่อเป็นบทความดีเด่น"
ผ่านเกณฑ์ 
บทความที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ได้ถูกปรับแก้จากข้อเสนอแนะของผู้ลงความเห็นคนอื่น โดยผู้พิจารณาจะไม่ใช่ผู้ที่ร่วมแก้ไขหลักสำหรับบทความดังกล่าว หรือผู้เสนอชื่อ
เคยถูกเสนอชื่อ 
บทความไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นตามความเห็น ภายหลังจากเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเสนอชื่อบทความที่เคยถูกเสนอชื่อได้ในภายหลัง ถ้าหากบทความนั้นได้รับการแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของผู้ลงความเห็นคนอื่นแล้ว

ขั้นตอนการเสนอชื่อและคัดเลือก

ชาวประชาสังเคราะห์ที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นจึงจะเสนอได้ การเสนอและพิจารณาบทความ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนในการเสนอชื่อ

 1. เลือกบทความที่คุณคิดว่าเป็นบทความดีเด่น ที่คุณเขียนขึ้นมา ร่วมเขียนขึ้นมา หรือว่าไม่ได้เขียนแต่มีความสนใจ และนำรายชื่อนั้นไปเสนอในส่วนของการเสนอชื่อ (ถึงแม้ว่าไม่มีการจำกัดจำนวนบทความที่เสนอชื่อ แต่การเสนอบทความหลายชื่อในเวลาเดียวกันก็ไม่เป็นที่แนะนำ)
 2. ใส่ป้าย {{FAnominee|dd/mm/yyyy}} โดยใส่วันเดือนปีรูปแบบ dd/mm/yyyy (พ.ศ.) ในหน้าพูดคุยของบทความที่เสนอ
 3. ช่วงเวลาการเสนอชื่อและคัดเลือกเป็นบทความดีเด่นนั้น จะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์นับจากวันที่เริ่มเสนอชื่อ
 4. ภายหลังจากเสนอชื่อให้รอเป็นเวลา 2 อาทิตย์ ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีความเห็นจากผู้อื่น ซึ่งทางผู้เสนอชื่อหรือผู้เขียนคนอื่น ควรร่วมกันปรับแก้บทความให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการเสนอชื่อ

1
เสนอชื่อบทความดีเด่น

พิมพ์ชื่อบทความแทนที่ ชื่อบทความ แล้วคลิก เสนอบทความ


2
ขึ้นบัญชีบทความที่เสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ไว้ล่างสุด โดยเปลี่ยน ชื่อบทความ เป็นชื่อบทความที่คุณเสนอ:
{{เสนอดีเด่น|ชื่อบทความ|วันที่พิจารณา}}

3
ใส่ป้าย {{FAnominee|วันที่พิจารณา}} ที่หน้าพูดคุยของบทความ

โดยวันที่พิจารณาให้ใส่เป็นรูปแบบ dd/mm/yyyy (พ.ศ.)

การคัดเลือกบทความดีเด่น

พื้นที่นี้ใช้สำหรับแสดงรายชื่อบทความที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็นบทความดีเด่น บทความจะได้รับการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์หลังวันเสนอชื่อ

ขณะนี้วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 02:12 น. (UTC)


บทความที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง หลังจากได้ตัดสินไปรอบแรก
 • ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง
บทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่
 • ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่

บทความดีเด่นประจำไตรมาส


บทความดีเด่นประจำไตรมาส คือบทความดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกจากชาวประชาสังเคราะห์ สำหรับนำไปแสดงไว้ในหน้าหลักของประชาสังเคราะห์ในแต่ละไตรมาส (3 เดือน)

การคัดเลือกบทความดีเด่นประจำไตรมาส จะพิจารณาจากบทความที่แสดงให้เห็นว่ามีเนื้อหาที่ดี เป็นกลางไม่เลือกข้างใดๆ เนื้อหากระชับ แม่นยำ เป็นมีแหล่งอ้างอิง และมีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากที่สุด คุณสามารถเสนอชื่อและลงชื่อสนับสนุนบทความดีเด่นประจำไตรมาสได้ที่ ประชาสังเคราะห์:บทความดีเด่นประจำไตรมาส

บทความดีเด่นประจำเดือน


บทความดีเด่นประจำเดือน คือบทความดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกจากชาวประชาสังเคราะห์ สำหรับนำไปแสดงไว้ในหน้าหลักของประชาสังเคราะห์ในแต่ละเดือน

การคัดเลือกบทความดีเด่นประจำเดือน จะพิจารณาจากบทความที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการสังเคราะห์ความรู้ที่ถูกต้อง มีรายละเอียดที่ครอบคลุม และวงกว้าง และมีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากที่สุด คุณสามารถเสนอชื่อและลงชื่อสนับสนุนบทความดีเด่นประจำเดือนได้ที่ ประชาสังเคราะห์:บทความดีเด่นประจำเดือน

บทความดีเด่นประจำสัปดาห์


บทความดีเด่นประจำสัปดาห์ คือบทความดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกจากชาวประชาสังเคราะห์ สำหรับนำไปแสดงไว้ในหน้าหลักของประชาสังเคราะห์ในแต่ละสัปดาห์ (ตั้งแต่วันอาทิตย์ของสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์)

การคัดเลือกบทความดีเด่นประจำสัปดาห์ จะพิจารณาจากบทความที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเนื้อหาระดับกลางๆ มีคุณภาพ แต่อาจไม่เทียบเท่าบทความดีเด่นระดับที่สูงกว่า และมีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากที่สุด คุณสามารถเสนอชื่อและลงชื่อสนับสนุนบทความดีเด่นประจำสัปดาห์ได้ที่ ประชาสังเคราะห์:บทความดีเด่นประจำสัปดาห์

ดูเพิ่ม

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki