FANDOM


จำนวนบทความปัจจุบัน: 106 เรื่อง (อัปเดต)

สถิติ Edit

 • อายุของประชาสังเคราะห์ (นับจากบทความแรก): 1,932 วัน
 • อัตราการเติบโตของบทความ:
  • 0.05 บทความ/วัน
  • 0.38 บทความ/สัปดาห์
  • 1.65 บทความ/เดือน
  • 20.03 บทความ/ปี
  • 18226.42 วัน/1,000 บทความ

หลักกิโลเมตร Edit

บทความช่วงแรก Edit

ก่อตั้งเมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (1,935 วันที่แล้ว)
บทความที่ วันที่ บทความ
บทความแรก 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555 14:23 น. (0 ปี 3 วัน) ดาราศาสตร์
บทความที่ 2 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555 14:48 น. (15 นาที) วิทยาการคอมพิวเตอร์
บทความที่ 3 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555 20:28 น. (5 ชั่วโมง 40 นาที) เคมี
บทความที่ 4 23 มีนาคม พ.ศ. 2556 (0 ปี 106 วัน) หัวหิน
บทความที่ 5 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (0 ปี 55 วัน) อุปราคา
บทความที่ 10 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (0 ปี 153 วัน) สะเก็ดดาว
บทความที่ 25 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (0 ปี 129 วัน) โทรทัศน์
บทความที่ 30 17 เมษายน พ.ศ. 2557 (0 ปี 53 วัน) ‎รายชื่อผลงานเพลงของกามิกาเซ่
บทความที่ 35 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (0 ปี 28 วัน) ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555
บทความที่ 40 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (0 ปี 17 วัน) พ.ศ. 2555
บทความที่ 45 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (0 ปี 262 วัน) รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
บทความที่ 50 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 (0 ปี 21 วัน) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
บทความที่ 75 13 เมษายน พ.ศ. 2558 (0 ปี 33 วัน) ไท
บทความที่ 100 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (2 ปี 239 วัน) เพลงชาติ

ดูเพิ่ม Edit


Stub จำนวนบทความ เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของประชาสังเคราะห์ที่ยังไม่สมบูรณ์
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของประชาสังเคราะห์ อาจต่างกับโครงการในเครืออื่นๆ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน