FANDOMนางสาวสุวรรณ เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก อำนวยการสร้าง เขียนบท และกำกับการแสดงโดยโดยนายเฮนรี แมคเร ชาวสหรัฐ เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมรถไฟหลวง และกรมมหรสพหลวงอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ

ภาพยนตร์ถ่ายทำในกรุงเทพมหานคร ที่พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวราราม วัดพระเชตุพน และต่างจังหวัดที่หัวหิน บางปะอิน และเชียงใหม่

ภาพยนตร์ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2466 และฉายในสหรัฐในชื่อว่า Kingdom of Heaven ปัจจุบันฟิล์มสูญหายไปแล้ว

นักแสดง Edit

แหล่งข้อมูลอื่น Edit