FANDOM


Emblem-important.svg
บทความนี้ยังไม่มีการสังเคราะห์บทความใหม่ให้ดียิ่งขึ้น
ต้องการขยายความ หรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้น่าสนใจ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มเติมเนื้อหา
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
ประเภท ธุรกิจค้าส่งและปลีก
รูปแบบ บริษัทมหาชนจำกัด
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526
ผู้ก่อตั้ง อดิศักดิ์ - นาตยา ตั้งมิตรประชา
จำนวนที่ตั้ง 7 สาขา
ผลิตภัณฑ์ ร้านค้า
คำขวัญ ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม
เว็บไซต์ http://www.dohome.co.th

ดูโฮม (อังกฤษ: Dohome) เป็นร้านค้าประเภทเครื่องใช้ภายในบ้านและวัสดุก่อสร้าง ที่ดำเนินงานโดย บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม: บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยอดิศักดิ์ และนาตยา ตั้งมิตรประชา กับพนักงานเพียง 5-10 คน โดยใช้ ชื่อว่า "หจก. ศ.อุบลวัสดุ จำกัด" เป็นห้องแถวเพียง 2 คูหา บริเวณหน้าวัดทองนพคุณ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยระยะแรกๆ หจก. ศ.อุบลวัสดุ จำหน่ายสินค้าจำพวกเหล็ก วัสดุมุงหลังคา ไม้อัด และสินค้าในหมวดก่อสร้างอีกไม่กี่รายการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะของผู้ก่อตั้ง และทีมงานทำให้ ศ.อุบลวัสดุเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนโยบายการขายสินค้าราคาถูก คุณภาพดีและครบครัน เพียงระยะเวลา 3 ปี จากห้องแถว 2 คูหา ขยายเพิ่มเป็น 10 คูหาและได้จดทะเบียนเป็น "บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด" เริ่มมียอดขายเพิ่มมากขึ้น มีโกดังเก็บสินค้าหลายแห่งซึ่งไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัท[1] ต่อมาได้มีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สาขา Edit

  1. อุบลราชธานี (สำนักงานใหญ่) – ที่ตั้ง 37-47 ถนนศรีมงคล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  2. นครราชสีมา – ที่ตั้ง 412 หมู่ 2 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  3. รังสิต คลอง 7 – ที่ตั้ง 185/5 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  4. ขอนแก่น – ที่ตั้ง 678 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  5. อุดรธานี – ที่ตั้ง 888 หมู่ 11 บ.ท่าตูมทอง ถนนมิตรภาพ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
  6. พระราม 2 – ที่ตั้ง 88/8 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  7. บางบัวทอง – ที่ตั้ง 88 หมู่ 5 ถนนวงแหวนรอบนอก (ฝั่งตะวันตก) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  8. เชียงใหม่-ลำพูน – ที่ตั้ง 88/8 หมู่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
  9. บางนา-ตราด กม.38 – ที่ตั้ง 88/8 หมู่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

อ้างอิง Edit