FANDOM


ก๊ก เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนของคำว่า (กว๋อ) ซึ่งแปลว่าหมู่, พวก, เหล่า ซึ่งยังอาจหมายถึง

ดูเพิ่ม Edit

Disambig red และนี่ก็คือ หน้าแก้ความกำกวม ซึ่งได้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน

ถ้าหน้าใดนำคุณเข้ามาที่หน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง